Nymålning

Färgen och ljuset är det som tillsammans skapar upplevelsen i våra rum. Vi vet hur dessa faktorer samverkar med varandra. Färgen är inte bara ytskiktet, vi ser även att underarbetet är avgörande för hur slutresultatet blir därför består vårt arbete till stor del av spackling och slipning vilket också är skillnaden mellan ett bra och dåligt utfört arbete.

Tapetsering

Tapetsering kräver god kunskap om material och senaste arbetsteknik. Arbetet förutsätter en god formkänsla och gestaltningsförmåga. Claes Söderbergs Måleri i Nyköping har erfarna målare för tapetsering och måleriarbeten.

Fönstermålning

Underhåll av fönster är lika viktigt som service av din bil och undansatt underhåll av fönster kan bli kostsamt. Ett av de viktigaste sätten att förlänga livslängden på fönster är att hålla dem rena och kontinuerligt se över de målade ytorna. Har skador uppkommit är det dags fönstermålning och eventuellt en fönsterrenovering.

Utvändig målning

Ditt hus är i behov av ommålning med jämna mellanrum. För att kunna ge din fasad än längre livstid och behålla dess vackra yta gäller det att vara noga med val av behandlingar och material. Vi på Claes Söderbergs Måleri AB gör alltid en professionell bedömning av fasadens förutsättningar och utgår därifrån.