Rotavdrag

Innan arbetet påbörjas lämnar vi en offert där arbetskostnaden som berättigar till ROT-avdrag är specificerad. Om uppdraget omfattar arbete som inte berättigar till skattereduktion informerar vi om det.